Asbest pakken we gezamenlijk aan!

Het lijdt geen twijfel dat asbest een interessant mineraal is. Van alle stoffen waarover men zich omwille van mens of milieu zorgen maakt geniet asbest misschien wel de grootste publieke belangstelling. Bijna wekelijks treft men in de media berichten aan die asbest gerelateerd zijn.

Eén onderwerp over asbest heeft de afgelopen maanden bijzonder veel aandacht getrokken: het verbod op het hebben van asbestdaken per 1 januari 2024. We hebben minder dan acht jaar te gaan om Nederland asbestdakenvrij te krijgen! Met de wetenschap dat het gaat om 130 miljoen vierkante meter asbestdaken is de vraag gerechtvaardigd: Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Een deel van de oplossing is te vinden in ‘samenwerking’. De enorme opgave die nu voorligt heeft zo’n omvang dat alle belanghebbenden waaronder de asbestsector, gemeenten en provincies, het Rijk en natuurlijk de asbesteigenaars zelf, samen moeten optrekken. Er is extra goed opgeleid personeel nodig bij de asbestsaneerders, we moeten beter toegang hebben tot het inzetten van nieuwe technieken, de handhaving en inspectie moeten op orde zijn en bovenal: partijen zullen rond de tafel moeten over de financiële invulling.

De beurs ASBESTOS 2016 is op 6 en 7 april dé ideale plek waar al die partijen elkaar kunnen ontmoeten. Een breed pallet aan vertegenwoordigers uit diverse gremia zal op de beurs aanwezig zijn. Hetzij als bezoeker, hetzij als exposant. Een goed moment om met elkaar in gesprek te gaan, met elkaar de mogelijkheden te verkennen en uiteindelijk te komen tot samenwerking.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we met alle kennis en kunde die we in Nederland hebben op het gebied van asbest, in staat zijn om op een goede en betaalbare manier dit deel van de asbestproblematiek op te lossen. En als de beurs ASBESTOS 2016 hier aan kan bijdragen dan zijn wij als beursorganisatie daar best trots op!

Ik zie u graag op 6 en 7 april in Ahoy Rotterdam.

Gert Abma
Voorzitter ASBESTOS 2016
Daamen & van Sluis Accountants Belastingadviseurs

ASBESTOS INT. 2018 kijkt vooruit!

Na het grote succes voor zowel de deelnemers als de bezoekers van de vakbeurs ASBESTOS ‘2015 en ‘2016 heeft de organisatie Exhibitions Rotterdam Int. en het Comité van Aanbeveling besloten de vakbeurs in de komende even jaren wederom te organiseren. (ASBESTOS INT. ‘2018 – ‘2020, ‘2022, etc.). Op deze manier blijft de noodzakelijke, snelle en verantwoorde ontwikkeling van de internationale asbestbranche gewaarborgd!

Met het Asbestdakenverbod per 2024 is de sector bezig een enorme opdracht tot een goed einde te brengen. Internationaal speelt Nederland door de invoering van deze wet- en regelgeving nu al een voortrekkersrol. Daarom wordt Nederland internationaal in de gaten gehouden. Hoe pakt onze branche deze uitdaging aan?

De internationale oplossing is alleen te vinden in eenheid. Alleen door samenwerking en kennisuitwisseling kan optimaal gebruik worden gemaakt van de enorme hoeveelheid kennis en expertise die in de branche aanwezig is. De asbestbranche moet in zijn totaliteit schakelen, en ook naar internationale samenwerking met andere branches blijven zoeken.

ASBESTOS INT. 2018 zal in het teken staan van de gehele asbestbranche waaronder de brancheorganisaties, asbestsaneerders, opleidingsinstituten, certificeringsinstellingen, overheidsinstellingen, etc. Deze organisaties verlenen de vakbeurs ASBESTOS INT. 2018 een breed en stevig draagvlak, zowel nationaal als internationaal. De slachtofferverenigingen en -instituten belichten en bewaken tijdens ASBESTOS INT. 2018 de medische en menselijke aspecten van de asbestproblematiek.

Tijdens het internationale congresprogramma zullen de meest uiteenlopende onderwerpen rondom de asbestproblematiek door experts worden besproken. Denk daarbij aan onderwerpen, zoals o.a. calamiteitenbestrijding, sanering van asbest en het bestrijden van asbestkanker.

De organisatie “Exhibitions Rotterdam Int. BV” is al druk bezig ASBESTOS INT. 2018 in Nederland op de kaart te zetten. Uiteraard hopen wij in het jaar ’2018 weer op uw medewerking.

Jan . G. de Klerk
Algemeen directeur
Exhibitions Rotterdam Int. BV