Goed doel

Exhibitions Rotterdam International B.V. ondersteunt met haar beurzen steeds wisselende goede doelen. Voor deze editie van de ASBESTOS beurs 2016 biedt het bedrijf de Erasmus MC Thorax Foundation een platform.

Erasmus MC Thorax Foundation

Het Erasmus MC Thoraxcentrum is een centre of excellence voor cardiologie, cardio thoracale chirurgie en longziekten dat zowel qua patiëntenzorg als topklinisch onderzoek en onderwijs al 40 jaar tot de onbetwiste wereldtop behoort. Op jaarbasis wordt hier aan 25.000 patiënten hoogcomplexe zorg verleend, waaronder ca. 1.000 open hartoperaties en 20 harttransplantaties. Baanbrekende behandelmethoden en –technieken zijn hier ontwikkeld of geïntroduceerd, zoals de eerste harttransplantatie, de eerste hartklep via de lies, de oplosbare stents, de stents die medicijnen afgeven en de 4D-scan van het hart.

Sinds 2012 zet de Erasmus MC Thorax Foundation zich in om een krachtige impuls te geven aan innovatief topklinisch onderzoek in het Thoraxcentrum. Door teruglopende overheidsbudgetten en strikte regelgeving voor financiering door de farmaceutische industrie is private ondersteuning noodzakelijk. Jaarlijks worden de meest kansrijke, patiëntgebonden onderzoeksprojecten geselecteerd die in potentie direct kunnen bijdragen aan vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van (preventieve) diagnostiek en behandeling van hart-, vaat- en longziekten in binnen- en buitenland. Belangrijke bevindingen worden direct vertaald naar de praktijk om zo meer levens te redden en onnodig lijden te besparen en hebben wereldwijd impact op de patiëntenzorg.

De onderzoeksportfolio van de Erasmus MC Thorax Foundation omvat kansrijke, innovatieve projecten, duidelijk afgebakend en geformuleerd met een looptijd van 1 à 4 jaar. Alle gelden die binnenkomen worden direct en zonder overhead gebruikt voor het gekozen project. De donateur ontvangt regelmatig terugkoppeling over de voortgang en resultaten en onderhoudt contact met de arts die het onderzoek leidt. De Erasmus MC Thorax Foundation waarborgt derhalve transparantie voor de donateur.

Erasmus MC Thorax Foundation

Drukwerk