Download het ASBESTOS 2016 programmaboekje

Congresprogramma

Woensdag, 6 april 2016

beurs geopend 10.00 – 21.00
Thema CALAMITEITEN
Dagvoorzitter David van den Burg

10.00 – 10.30
Opening beurs door de voorzitter van comité van aanbeveling
Gert Abma, Daamen & van Sluis – Accountants Belastingadviseurs

11.00 – 12.00
De asbestbrand: hoe beheerst u de calamiteit?
mr. dr. Yvonne Waterman, Waterman Legal Consultancy

Inhoud: Na Roermond en Wateringen zijn asbestbranden een schrikbeeld geworden van paniek, media, forse schadeclaims, etc. Met goede voorbereiding, communicatie en samenwerking kan echter veel onrust en schade worden voorkomen. De gerenommeerde jurist mr. dr. Yvonne Waterman, gespecialiseerd in asbestaansprakelijkheidsrecht, vertelt u op boeiende wijze en met veel voorbeelden over het belang van goede communicatie, aansprakelijkheidskwesties en verzekeringen. Hoe beperkt u de schade en hoe pakt u de nasleep van een asbestbrand aan? Hoe houdt u het hoofd koel en de gemoederen kalm? Kortom: hoe houdt u grip op de situatie?

12.15 – 12.45
Een nuchtere aanpak van de gezondheidsrisico’s bij asbestincidenten

Drs. Henk Jans, Jans Consultancy Gezondheid en Milieu

Onderwerpen: asbestincidenten, gezondheidsrisico’s en risicocommunicatie
Asbestincidenten, zoals bijv. een asbestbrand, roepen in de omgeving veel emoties en onrust op. Dit heeft vooral te maken met de vermeende gezondheidsrisico’s die asbestincidenten kunnen opleveren voor omwonenden. Vaak worden de gezondheidsrisico’s veel hoger ingeschat dan dat ze in werkelijkheid zijn. Ook blijkt het moeilijk te zijn om daar op een goede en nuchtere manier over te communiceren. Men ziet regelmatig dat bestuurders bezorgder reageren op een incident dan de burgers zelf.
In de presentatie zal nader ingegaan worden wat de daadwerkelijke gezondheidsrisico’s zijn bij een incident waar asbest is vrijgekomen en hoe daar op een nuchtere wijze over gecommuniceerd kan worden.

Drs. Henk Jans is arts Maatschappij en Gezondheid, medische milieukunde
Chemicus en gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen en  Adviseur GGD en/GHOR Brabant

13.00 – 14.00
Crisismanagement. Ervaringen van een burgemeester bij een grote ramp
Drs. J.H.H. Mans, oud-burgemeester

Onderwerpen: crisiscommunicatie, leiderschap, bestuurlijke ervaring en intuïtie, nazorg en wederopbouw
Inhoud: In zijn lezing spreekt de heer Mans over wat er op zijn pad kwam toen hij, nietsvermoedend, plotseling met een grote ramp werd geconfronteerd. Wat doe je in zo’n situatie? Wat moet je vooral niet doen. Wat doet het met jezelf en met je omgeving?
Aan bod komen: crisiscommunicatie, leiderschap, bestuurlijke ervaring en intuïtie, nazorg en wederopbouw. Ook wordt er aandacht besteed aan de onderzoeken die volgden op de ramp.

14.00 – 15.00
Calamiteitenbestrijding doe je niet alleen!
Dhr. J.H.P. Kosters, asbestdeskundige, ingenieursbureau Oesterbaai

Inhoud: In de lezing spreekt de heer Kosters vanuit zijn ervaringen bij diverse grootschalige calamiteiten waarbij asbest een prominente rol speelde. Het belang daarbij is ketenpartnerschap en het nemen van rationele beslissingen. Maar ook de omgang met direct en indirect gedupeerden, hulpdiensten en de media zijn daarbij van groot belang.
Aan bod komen: Keten samenwerking voor, tijdens en na een calamiteit, omgang met gedupeerden, informatieverstrekking naar betrokkenen en de media, etc.

15.00 – 15.30
Publiek in gesprek met de sprekers dhr. J.H.H. Mans en dhr. J.H.P. Kosters
o.l.v. dagvoorzitter

16.00 – 16.30
Veiligheid heeft prioriteit bij de eindbeoordeling asbestsaneringsprojecten: hoogwerkers en verreikers
Dhr. Mické van der Steen, namens Fenelab
Inhoud: de asbestlaboratoria in Nederland – vertegenwoordigd door Fenelab – voeren eindbeoordelingen uit na afloop van asbestsaneringsprojecten. Dat is belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van mens en milieu en wordt gedaan door geaccrediteerde asbestlaboratoria. Veiligheid bij de uitoefening van eindbeoordelingen mag daarbij niet over het hoofd worden gezien. Mické van der Steen gaat daarbij uitvoerig in op het veilig gebruik van hoogwerkers en verreikers.

16.45 – 17.15
Afsluiting door VERAS

21.00
Einde beursdag

Donderdag, 7 april 2016

beurs geopend 10.00 – 18.00
Thema:  MARKTONTWIKKELINGEN
Dagvoorzitter David van den Burg

10.30 – 10.45
Bedrijfspresentatie: Presentatie MiniContainment
Dennis Kierkels, MiniContainment

Hierbij deelt Schijf Groep u mee dat zij licentiehouder zijn van MiniContainment.
Dé uitvinding van 2016 op het gebied van het saneren van vensterbanken, pakkingen, doorvoeren enz. Mini Containment is zeer interessant voor, woningcorporaties, maritieme sector en offshore, industrie enz.
Op de ASBESTOS 2016 staan diverse licentiehouders met een stand.
Omdat de Schijf Groep ook licentiehouder is en het podium als een unieke mogelijkheid ziet om MiniContainment aan de aanwezigen te presenteren, stellen zij hun “zendtijd” beschikbaar aan Dennis Kierkels van MiniContainment.

Onderwerp: presentatie innovatieve saneringsmethode namens alle licentiehouders

11.15 – 12.15
Verkenning Versnelling Sanering Asbestdaken
Dhr. J.C.M. de Wit, Tauw bv

Onderwerp: Verkenning naar een programmatische aanpak gericht op versnelling sanering asbestdaken
Inhoud: Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen en betekent tevens een grote sanerings- en vervangingsopgave.
Het huidige tempo waarmee de sanering plaats vindt is te laag om de gestelde ambitie te realiseren. Het is daarom van belang, dat de sanering op heel korte termijn substantieel versneld kan worden en er geen praktisch onhaalbare ophoping richting 2024 ontstaat.
De asbest verwijderingsketen van inventarisatie en registratie tot en met verwerking van het verwijderde asbest kent meerdere schakels, en al deze schakels moeten voldoende sterk zijn om tot een effectievere keten te komen. Verschillende partijen, publiek en privaat, hebben suggesties en initiatieven gepresenteerd voor verbeteringen van de aanpak. In opdracht van het Ministerie van IenM wordt op dit moment een verkenning uitgevoerd naar een programmatische aanpak waarin verschillende initiatieven en suggesties worden gecombineerd en waarbij een ‘coalition of the willing’ wordt gevormd die zich inzet voor het versnellen van de operatie. Met als doel dat de ambitie geen asbestdaken in 2024 daadwerkelijk haalbaar wordt.
In de presentatie wordt de stand van zaken van deze verkenning gepresenteerd.

12.30 – 12.45
Bedrijfspresentatie: Met schuim is alles beter. Voor emissievrij asbest saneren.
Wim Labrijn, Directeur AST Holland BV
Onderwerp: Aankondiging van een nieuwe bronmaatregel: FiberCover®
Met FiberCover® wordt asbest veiliger en tot tien keer sneller gesaneerd. Schuim is soms onmisbaar, in bad, in bier en als je bellen wilt blazen. Vakmensen die zich bezighouden met asbest weten dat ook. Met het door Hemubo ontwikkelde en gepatenteerde FiberCover® schuim wordt de bron tijdens asbestsanering in zijn geheel afgedekt. Omdat gevaarlijke vezels niet langer in de lucht kunnen komen, zijn dure, tijdrovende en onprettige veiligheidsmaatregelen vaak niet meer nodig.

– Veiliger, sneller en goedkoper;
– Eenvoudig te gebruiken in bewoonde woningen;
– Terugdringing risicoklasse mogelijk;
– Bruikbaar op alle soorten asbesthoudende objecten en materialen;
– Veilig saneren zonder containment mogelijk.

Fibercover is door Hemubo al talloze malen gebruikt en succesvol getest. Validatiemetingen tonen emissie-reducties tot wel 100% aan, wat er in veel gevallen toe leidt dat de risicoklasse wordt teruggedrongen en dus ook de benodigde veiligheidsmaatregelen, saneringstijd en kosten. Hierdoor is werken met FiberCover® prettiger voor de bewoner, de saneerder en de opdrachtgever. AST Holland BV verzocht de verkoop en distributie van FiberCover®.

13.00 – 13.15
Presentatie resultaten GfK consumentenonderzoek asbest
Lara Peters, MSc MA, Milieu Centraal
Onderwerp: Presentatie resultaten van het GfK consumentenonderzoek naar de risicobeleving van asbest.
Milieu Centraal presenteert de resultaten van het consumentenonderzoek naar de risicobeleving van asbest. GfK voerde in opdracht van Milieu Centraal een onderzoek uit naar kennis, houding, gedrag en bereidheid tot gedragsverandering van consumenten rondom het thema asbest. Deze lezing is interessant voor bedrijven die graag meer kennis opdoen over hoe consumenten tegenover asbest en asbestverwijdering staan: Want hoe spreek je de consument het beste aan? En via welk kanaal en op welk moment krijgt de consument het liefst informatie over asbest?

13.45 – 14.45
Asbestkanker, nieuwe mogelijkheden met behulp van het afweersysteem
Dr. Robin Cornelissen, Longarts-oncoloog, Erasmus MC

Onderwerp:  Mesothelioom, oorzaak, ziekte en behandeling
Inhoud: Dat asbest borstvlieskanker (ook wel mesothelioom of asbestkanker genoemd) veroorzaakt is al vele jaren duidelijk. De behandelmogelijkheden zijn tot nu toe erg beperkt. Er wordt veel onderzoek gedaan om nieuwe behandelingen te vinden. 1 van de mogelijkheden is om gebruik te maken van het natuurlijke afweersysteem van de patiënt zelf om zo de kankercellen aan te vallen.

15.30 – 17.00
Rondetafeldebat
O.l.v: Udo Waltman, directeur bij SGS Search en lid van het comité van aanbeveling.

De internationale asbestbeurs ASBESTOS 2016 staat in het teken van exposanten, lezingen, workshops en presentaties. Behalve een interessante beursvloer is ASBESTOS ook een ideale plek om kennis uit te wisselen en te netwerken met branchegenoten. Om juist die kennisdeling te stimuleren, staat er ook een Rondetafeldebat op het programma. Anderhalf uur lang gaan experts uit alle hoeken van de asbestwereld met elkaar in gesprek. Onder leiding van Udo Waltman, directeur bij SGS Search en lid van het comité van aanbevelingen, bediscussiëren de tafelgasten actuele thema’s uit de asbestketen. Daarna wordt het debat gevoed met scherpe stellingen en prikkelende thema’s. Ook de aanwezigen in de zaal krijgen de gelegenheid om hun visie te delen op kansen en bottlenecks in het dagelijkse werk in de asbestbranche. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. Aanmelden kan via: asbestos@erasmusmc.nl o.v.v. deelname RTD (aanmelden tot 1 april)

Klik hier voor een overzicht van de experts.

18.00
Einde beursdag

mr. dr. Yvonne Waterman
Waterman Legal Consultancy

Drs. J.H.H. Mans
Oud-burgemeester

Dhr. J.H.P. Kosters
Asbestdeskundige, ingenieursbureau Oesterbaai

Dhr. J.C.M. de Wit
Tauw bv

Dr. Robin Cornelissen
Longarts-oncoloog, Erasmus MC

Drs. Henk Jans
Jans Consultancy Gezondheid en Milieu