ASBESTOS 2016 staat voor eenheid

eenheidDe vakbeurs ASBESTOS is zoals gezegd de eerste gespecialiseerde vakbeurs op dit gebied. Alle relevante partijen zijn ook tijdens deze tweede editie van de beurs weer aanwezig. Zodoende biedt de beurs een goed overzicht van de markt. Naast de stichting Ascert geven ook de verenigingen acte de presence:

  • VVTB (Verwijdering van toxische en gevaarlijke bouwmaterialen)
  • VAVB (Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven)
  • VERAS (de branchevereniging voor sloopaannemers)
  • VOAM-VKBA (de brancheorganisatie voor asbestonderzoeksbedrijven)
  • TC Asbest van Fenelab (de branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland)
  • AVN (Asbestslachtoffers Vereniging Nederland)
  • IAS (Instituut Asbestslachtoffers)

 

Kees-van-dongen-stichting-ascertStichting Ascert staat achter ASBESTOS 2016

De organisatoren van ASBESTOS hebben aangegeven ook in 2016 weer een mooie ASBESTOS-beurs te gaan organiseren. Na een succesvolle eerste editie in 2015 een logische vervolgstap. Vanuit Stichting Ascert staan wij achter dit initiatief. Niet om economische redenen, maar om het feit dat de beurs de professionaliteit van de asbestbranche zichtbaar maakt. Hoogwaardige kennis en innovatie op het gebied van inventarisatie, sanering en onderzoek worden gepresenteerd aan een keur van belangstellenden. De tentoongestelde professionaliteit doet recht aan een bedrijfstak, die vaak alleen maar bij incidenten in het nieuws komt. De ASBESTOS-beurs biedt een eveneens uitgelezen mogelijkheid elkaar te ontmoeten en te spreken. Ook in dat opzicht dus een goed initiatief. Wij wensen de deelnemers aan ASBESTOS 2016 een goede beurs toe en de vele bezoekers en belangstellenden mooie momenten van inspiratie, kennisdeling en de nodige professionele en plezierige ontmoetingen toe.

Kees van Dongen, voorzitter Ascert