Beurs ASBESTOS blijkt solide brancheplatform!

Geachte deelnemer,

De Organisatie en het Comité van Aanbeveling willen de 82 deelnemers en de ruim 3800 bezoekers van de 2e editie ASBESTOS 2016 fx succes hartelijk bedanken voor het vertrouwen die zij hebben gehad in de organisatie. Alle begin is moeilijk … maar het is ons toch gelukt  in twee jaar tijd de asbestsector op de Nederlandse kaart te zetten en een voorbeeld te zijn voor de EU Landen. Met ruim 3800 vak-bezoekers en 82 exposanten is de branchebeurs niet meer weg te denken. De bijna honderd buitenlandse gasten markeren het versterkte internationale perspectief.

Het succes achter de formule was ook dit jaar overtuigend af te lezen aan het bezochte congres- en lezingenprogramma op het centrale podium met puntige discussies, steekhoudende pitches en interessante innovaties. Het programma trok meer dan 400 belangstellenden over de twee beursdagen.

De slotbalans van ASBESTOS’2016 legt een solide brancheplatform voor de volgende editie. Op woensdag 4 en donderdag 5 april 2018 staat ASBESTOS INT’ 2018 op de agenda. ASBESTOS legt vanaf de eerste editie in 2015 beste forex broker nederland de verbinding tussen alle belanghebbenden: professionele saneringsbedrijven, opdrachtgevers, toeleveranciers van techniek en technologie, slachtofferverenigingen, certificeerders, onderzoekers, overheden en handhavers.

Het beursevenement ontwikkelt mee met de dynamiek en presenteert innovaties en strategieën waarmee de sector grote uitdagingen aangaat. Zo vraagt de verplichte sanering vóór 2024 van 120 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken alle inzet. Dit vergt samenwerking, kennisuitwisseling en goed georganiseerde inzet van mensen. middelen en techniek. De asbestbranche staat voor de taak snel te schakelen en de internationale samenwerking te versterken met branchegenoten en met aangrenzende bedrijfstakken. De uitgangspositie is goed: de Nederlandse asbestbranche beschikt over enorme kennis en expertise en verdiept deze voortdurend.

Zoals de naam aangeeft wordt ASBESTOS INT’ 2018 twee dagen lang het centrum van de professionele Europese asbestsector. De dynamiek van de asbestsector is de kracht achter het vakevenement ASBESTOS. Professionele asbestsanering op gezonde economische basis is verbonden met wet- en regelgeving, inventarisatie en analyse, forex toezicht en strategische advies en niet in de laatste plaats maatschappelijk verantwoord ondernemerschap: de menselijke en medische aspecten wegen zwaar. ASBESTOS INT’ 2018 wordt natuurlijk wederom hét complete, internationale brancheplatform.

Uiteraard kunt u al een vrijblijvende optie op uw standplaats nemen voor ASBESTOS 2018.
Noteer in uw agenda: woensdag 4 en donderdag 5 april 2018: ASBESTOS INT’ 2018,
Voor alle inlichtingen: info@exhibitions-rotterdam.nl  Wij houden u op de hoogte!

Jan . G. de Klerk
Algemeen directeur
Exhibitions Rotterdam Int. BV